Můžeme hrát spolu – Papis Nyass

Projekt aplikované etnomuzikologie “Můžeme hrát spolu” představuje sérii workshopů, pořádaných na FHS UK s cílem mezikulturního poznávání a porozumění, a to prostřednictvím společného muzicírování.

 

Categories: Video