Setkání mládeže CČSH 2015 – Hradec Králové

Sobota 26. 9. 2015

Ranní modlitba


World Café – diskuze nad šálkem fair kávy


Před obědem a krátce po něm


Volitelné workshopy (I. blok)

“Bren ball” sportovní hra s Cecílií Kláskovou
“Výklad a zamyšlení nad biblickým textem J 14,6” s doc. Jiřím Benešem
O cestě do Santiaga de Compostella s J. Bednaříkem


Volitelné workshopy (II. blok)

“Husova provokace ve spisu de Ecclesia” s doc. Jiřím Vogelem
“Poznej sám sebe” s Martinou Viktorií Kopeckou
“Výtvarný workshop cesta” s Petrou Sedláčkovou
“Prohlídka města formou GeoCashingu” se Soňou Tancmanovou


Večerní modlitba


Večerní bar u kříže s živou hudbou (skupina Goji)


Sobota 26. 9. 2015

Songová bohoslužba


„Společně na cestě“ – dopolední kavárna se členy místního společenství a fair kávou


Přednáška Petra Ludwiga – osobnostní růst, hrdinství, komfortní zóna

Categories: Cultural event